سخن موسس

الهی! توانی ام ده تا از عهده ی این مسئولیت سنگین برآیم. همه امیدم تربیت مردانی است که قهرمانانه با اراده و ایمان در راه تو گام بردارند. مردانی شاد، توانمند ، مبتکر، مودّب و معتقد که در کشاکش طوفان ها با تکیه بر کشتی تلاش و دانش برآینده ی آیندگان تأثیر بگذارند. با امید به روزی که هیچ کودکی در جهان گرسنه نخوابد، جوانی از بیماری لاعلاج در رنج نماند و قصه ی جنگ تبدیل به افسانه شود.

سخن مدیر

دبستان اندیشه سفید با هدف تربیت دانش آموزان خلاق، مستقل، شاد، توانمند و جهانی تاسیس و در این راه تمام مساعی خود را جهت نیل به این هدف انجام خواهد داد. در این راستا ایجاد فضایی شاد، ایمن و هوشمند و بکارگیری نیروی انسانی مجرب، متعهد، پرانرژی و باانگیزه و بهره مندی از طرح های نوین آموزشی و پرورشی و نظارت و پاسخ گویی مستمر را در دستور کار خود قرار داده است